cyprus property

KIBRIS KİRALIK EV

cyprus property

K.K.T.C.  EV KİRALIK
Koronavirüs salgını büyük ekonomik sorunlara yol açmıştır. Kimi kiracılar, kira ödemekte zorlanabilir. Yasal olarak kiralanan konut kullanıldığı sürece kira yükümlülüğü de sürmektedir. Covid-19 sebebiyle işsiz kalmak, gelirin kesilmesi, kira ödeme borcunu ortadan kaldıran sebeplerden değildir.
Koronavirüs nedeniyle kira borcu sona ermemekte ve kiracılar kira ödemeye devam etmek durumundadırlar. Ancak işsiz kalan, işe gidemeyen kiracılar, kiralarını ödeyemeyecek kişiler elbet olacaktır.
Ev sahipleri, kiracıların aynı kira dönemi içinde iki kere kira bedelini ödememesi durumunda, ev sahibinin kiracıyı tahliye etme hakkı vardır. Kiracının, kirasını ödeyememe sebebi ne olursa olsun bu durum geçerlidir.
Ev sahibi bu hakkını kullanmak istiyorsa  ödenmemiş iki kira için kiracısına iki kere ihtar çekmiş olmalıdır. Ev sahibi, iki ihtar çektiği kira yılı bittikten sonraki 1. ay içerisinde kira sözleşmesini son erdirmezse, tahliye hakkını kaybeder.
Yapılacak olan temenni ve beklenti ev sahibi ve kiracının karşılıklı fedakarlık ve anlayışta bulunurak bu zorlu süreci çözüme kavuşturmalarıdır.