cyprus property

Hukuksal Danışmanlık

cyprus property


  

KIBRIS’TAN NASIL EV ALINIR?

Kıbrıs Adası terör ve adi suçlar ölçeğinde dünyanın en güvenli 5 bölgesinden biridir. Koronavirüs salgını ve dünyada ilan edilen pandemide de salgın sınavını en hızlı geçirenler arasındadır. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, salgının başında aldığı önlemler ve kapanma kararıyla koronavirüsü ilk sıfırlayan ülke oldu. 

 

K.K.T.C’de Taşınmaz Mal  nasıl alınır?

 Yabancılar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Bakanlar Kurulu'ndan satın alma izni almaları şartına dayanarak yani 2/2008 numaralı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancıların) Yasası'nın 9. Bölümü, yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde taşınmaz mal edinebileceğini belirtmektedir. Bu kanun uyarınca, kişi başına kota bir (1) taşınmazdır (5 dönümü geçmeyecek konut veya daire veya 1 dönümü geçmeyen arazi). Bakanlar Kurulu'ndan ilgili satın alma izninin alınması ve sonrasında tapu devri işlemini taşınmaz malın bulunduğu tapu dairesinde ve/veya en yakın tapu dairesine giderek devir işlemlerini tamamlayabilirler..[ic1] [ic2]   Ayrıca, 52/2008 numaralı kanunun amaçları doğrultusunda eşler  bir (1) kişi olarak kabul edilmiş ve satın alma hakları sadece bir taşınmazla sınırlanmış olsa da, bu gün itibarıyla  karı ve koca birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmekte ve her biri ayrı taşınmaz mal satın alabilirler. Şunu vurgulamak isterim ki, sözleşme ilişkisi içerisine girilmesinin değil, tapu devrinin yapılmasının ön şartıdır. Satın alma işlemi için izin prosedürü, aşağıda daha detaylı şekilde açıklanmıştır.

 

Taşınmaz Malın  Devir işlemleri:

 

Kuzey Kıbrıs'ta devir işlemi söyle olmaktadır

1-.   Sözleşme:

 

 Sözleşmelerin  firma avukatımız tarafından hazırlanmasının ardından sözleşmeye taraf olacak olan gerek tüzel gerekse gerekse gerçek kişiler tarafından  incelenmesi ve/veya teati edilmesinin ardından taraflardan alınan onaydan sonra ,Sözleşmenin tüm tarafların ve şahitlerin ayni anda ve ayni ortamda  bulunduğu bir anda  imzalanır sözleşmeye taraf olanlardan birinin ve/veya tümünün  yurtdışında olaması durumunda avukatımızın hazırlayacağı bir vekalet ile Avukatımıza  veya sizin belirleyeceğiniz bir kişiye vereceğinizyetki doğrultusunda  bir vekaletname düzenlenerek taşınmaz mal sözleşmesi imzalanır.

2. Sözleşmelerin damgalanması ve tescili;

 

38/2007 sayılı yasa kapsamında, bütün Satış Sözleşmelerinin, imza tarihinden sonra 21 gün içerisinde Bölge Tapu Dairesi'nde tescil edilmesi zorunludur. Tescil işleminin yapılmasından önce damga (pul) vergisi ödenmelidir. Satış sözleşmesini tescil etmeden önce pul vergisini ödemeniz gerekmektedir. Satış sözleşmesinin imzalanmasından sonra 30 gün içerinde ödenirse pul vergisi satın alma bedelinin %0,5'ine tekabül edecek, gecikilmesi halinde ise para cezası işleyecektir. Satış Sözleşmesi tescil edildikten sonra bu taşınmaz üzerinde bir şerh olarak dikkate alınmakta ve sizi çifte satıştan, taşınmaz üzerine ipotek ve sair engel ve kısıtlamalardan korumaktadır[ic3] .

 

4.    Satın alma izni başvurusu

Tapu da Sözleşme kaydı gerçekleştikten sonra, satın alma izni için İçişleri Bakanlığına başvurunuz tarafımızdan yapılır. İzin başvurusu için gerekli belgeler,  kimlik ya da pasaport  fotokopileri, ve sicil kaydınızı gösterir şekilde vatandaşı olduğunuz ülkeden alınmış bir polis kaydı.ki  Polis kaydının aslı getirilmeli  Türkçe veya İngilizce olmalıdır. Başka dillerdeki polis kayıtlarının Türkçe veya İngilizceye tercüme edilmesi ve tam ve doğru tercüme olarak tasdiklenmesi ve Apostil damgasıyla mühürlenmesi gerekmektedir.  Başvuru sahibinin sicil kaydı karar verici unsur olarak değerlendirilmektedir. Başvurunuzun bütün kontrolleri sağlaması halinde Bakanlar Kurulu tarafından izin verilecektir. Başvuruların büyük bir çoğunluğu başarıyla sonuçlanmaktadır. Nadir durumlardaki red sebebi ise, ciddi suçlamalar sebebiyle başvuru sahibinin sicil kaydı veya taşınmazın yeri ve stratejik askeri yerleşkelere yakınlığıdır. Kanun uyarınca Bakanlar Kurulu'nun bazı bölgelerdeki taşınmaz mülklerin yabancılar tarafından satın alınmasına kısıtlamalar getirebilme yetkisi vardır. Şu ana kadar Bakanlar Kurulu bu yetkisini sadece ulusal güvenlik sebepleriyle askeri bölgelere yakın olan taşınmazların alınmasını kısıtlamak adına kullanmıştır. Satın alma izni alınması için tahmini süre 6-12 ay arasıdır. Bakanlar Kurulundan satın alma izniniz cıkmadan satın aldığınız taşınamaz malınız tapu dairesi nezdinde adınıza alamazsınız ancak, Sözleşmenizin temlik ile devredilebilir olması kaydıyla satın alma izniniz verilmeden ve adınıza tapu devri yapılmadan önce de taşınmanızı teslim alabilir, kiralayabilir veya satabilirsiniz..

 

5. Tapu Devri

 

Satın alma izniniz onaylanmasının ardından son olarak tapu devrini yapmak için hazır olduğumuz ve . Taşınmazın değerlendirilmesi ve kıymet takdiri için gerekli tüm değerlendirme formlarını tamlayarakTapu Dairesi'ne sunmamızın ardından  Tapu Dairesi tarafından belirlenen değer üzerinden tapu devri esnasında ödenecektir. Tapu dairesi tarafından yapılan değerlendirmelerde sözleşme bedeli, veya kısa süre önce  aynı bölgedeki  benzer taşınmazların pazar değerlerine göre yapılmaktadır. Değerlendirme sonuçundan sonra devir sırasında ödeyeceğiniz tüm harçlarıiçin bilgi vermemizin ardından tapu dairesinde belirlenen gün ve saat de hazır olmanız istenecektir Ancak,  işlem için bizi vekil tayin etmişseniz, Kaza Tapu Dairesi'nde hazır bulunmanız gerekmeyecek ve sizin yerinize biz devir işlemlerini tamamlayacağız.

 6-VERGİLER

Genel  kural olarak Alıcı, devir ücretini, Satıcı ise değer artışı vergisini ödemekle sorumlu olsa da Eğer, Devir KDV'ye tabiyse, hangi tarafın ödeyeceğine ve satışın KDV dahil veya hariç olacağına ilişkin hususlar Satış Sözleşmesi'nde belirlenir.

 

7-TAPU DAİRESİNDE ÖDENEBİLECEK VERGİLER

 

 

A)   Devir Bedeli

 

Devir bedeli, tapu devri esnasında ödenecek şekilde takdir edilen değerin %6'sıdır. Ancak herkesin bir kereye mahsus bu vergiyi %3'e düşürme hakkı bulunmaktadır. Ancak, her bir yabancı için mal edinme kotasının yukarıda belirtildiği gibi geçici artırılmasına paralel olarak, yabancılar tarafından ödenecek olan devir bedelleri de şu şekilde değiştirilmiştir; ilk taşınmazın %3'ü, ikinci daire için %9 ve üçüncü daire için %10. Lütfen yüzdelerin 29 Ağustos 2018 tarihinden itibaren 6 ay süreli olarak geçerli olduğuna dikkat edin.  Devir bedeline ek olarak, devir esnasında küçük bir belediye katkı payı ödenecektir. Bu bedel, devir harcının% 1'idir.

           B)  KDV

            KDV satış bedeli veya takdir edilen kıymetin %5'idir. İşlem, sadece Satıcı'nın  "Profesyönel   Satıcı" olarak değerlendirilmesi halinde KDV'ye tabi olacaktır. Satıcı zaman zaman KDV'nin, tapu devrinden ziyade ilgili taşınmaz malın tasarruf devri esnasında ödenmesini talep edebilir. KDV tapu devrinden önce ödenmişse lütfen KDV faturası ve makbuzu talep ettiğinizden ve bunları, KDV'nin ödendiğini kanıtlamak adına Vergi Dairesi'ne sunulacak olmaları sebebiyle güvenli bir şekilde sakladığınızdan emin olun.

3.Stopaj Vergisi

Ödenecek olan verginin bir kısmı satıcının 'Profesyonel Satıcı' olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığına bağlıdır. Eğer Satıcı profesyonel ise %4 değer artış vergisi uygulanır. Bununla birlikte, eğer Satıcı taşınmaz mal alış satış yapmayan  bir şahıssa, ve bir seferlik vergiden muaf tutulma hakkı kullanılmamışsa, stopaj vergisi %2,8 olarak uygulanır. Her bir kişinin tek seferlik olmak üzere bir ev ile birlikte 1 dönümü geçmeyen arazi için vergisiz satış hakkı vardır ve bu durumda stopaj vergisi uygulanmaz. Profesyonel Satıcıların muafiyet hakkı yoktur. Tüm stopaj vergisi oranları takdir edilen değer üzerinden hesaplanır ve stopaj vergisi tapu devriyle birlikte ödenir.

 

 Kıbrıs’ta Şirket Kurmak

KIBRIS’TA ŞİRKET KURMAK

Genelde ilk kez veya dönem dönem tatil için Kuzey Kıbrıs’a gelenlerin aklında birçok girişimcilik fikri beliriyor. “Burada x iş yapsam, çok para kazanırım” gibi.Veya son dönemlerde KKTC’de yaşayıp bir kurumda çalışıp artık kendi işini kurma zamanı geldiğini düşünenler oluyor. Hızlıca araştırdıkları konu Kuzey Kıbrıs’ta şirket kurmak oluyor. Baktığınızda, kurulum maliyetini ödedikten sonra dünyanın her yerinde yapılabilecek basit bir prosedür gibi düşünebilirsiniz. 

Fakat şirket kurmak emin olun ki Kuzey Kıbrıs’ta daha ciddiye alınması gereken bir iştir. 

Şirket kurma fikrinden sonra atacağınız her adımda gerçek anlamda işi ve düşündüğünüz pazarı iyi bilen Avertiss Real Estate’in gerek emlak gerekse hukuk alanında baranşlaşmış uzman kadrosusundan  destek almanız tavsiye edilir.

KKTC Şirketler Mukayyitliğinde yabancı kişilerin kurabilecekleri şirketlerikurulum aşamalarını sırayla anlatalım ancak ilk önce neden K.K.T.C neden şirket kurmak ?

— İş sahibi olmak için 

— Mevcut ülkesinden daha az, hatta mümkünse hiç vergi ödememek için

— Yeni bir ülke pazarına marka ve tecrübesini taşımak için 

Genelde KKTC içinde yaşayanlar ilk seçeneği tercih ediyor. Şirketi, iş sahibi olmak için kuruyor. 

Özellikle Türkiye’de şirket sahibi olanlarsa Kuzey Kıbrıs vergisiz şirket modeli olarak geçen KKTC Serbest Bölge Şirketi seçeneğini değerlendiriyor.

Limited Şirket

Limited Şirket Fasıl 113, KKTC Şirketler Yasası tahtında ortakların sınırlı sorumlulukları ile tescil edilen şirket yapısıdır. Kuzey Kıbrısta, Yerel Limited Şirketler Özel Şirketler ve Halka Açık Şirketler olarak ikiye ayrılmaktadır. Hissedar yani ortak sayısı Özel Limited Şirkette en az (2) ikidir ancak Halka açık Limited Şirkette hissedar sayısı en az (7) yedi olmalıdır. Öte yandan, Özel Limited Şirkette direktör yani mesul müdür sayısı en az (1) bir iken öte yandan Halka açık Limited Şirkette direktör sayısı en az (2) iki olmalıdır. Eğer şirket taşınmaz mal alma ve muhafaza etme amacıyla kurulmaktaysa, hissedarların ve yönetim kurulunun çoğunluğunun yabancı gerçek veya tüzel kişilerden oluşmaması gerekir. Aksi halde şirket, "yabancı tüzel kişilik" ve/veya "yabancı tarafından kontrol edilen şirket" olarak kabul edilecek ve yabancılar tarafından taşınmaz satın alınmasına ilişkin kurallar ve kısıtlamalar, yani Bakanlar Kurulu'ndan bir adet taşınmaz mal edinme kotası (5 dönümü geçmeyen ev veya daire veya 1 dönümü geçmeyen arazi) çerçevesinde satın alma izni alınması gerekecektir. Şirketin uygulanan kotanın üzerinde yatırım yapması için gereken koşul, şirket hisselerinin en az %51'inin KKTC vatandaşı gerçek veya tüzel kişiliği adına kayıtlı olması ve yönetim kurulunun çoğunluğunun KKTC vatandaşlarından oluşması gerekmektedir. trustee) hizmeti sunmakta ve yatırım projelerine çözüm ortağı olmaktadır. Ayrıca Avertiss Real Estate ile iletişime geçiniz


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kanunları uyarınca, yabancı sermaye iştiraklı bir KKTC şirketinin kaydolması için asgari gereklilikler şunlardır;

A-Biri müdür biri sekreter olmak üzere en az iki hissedar

B-KKTC'de kayıtlı bir ofis

C-Asgari 100.000 USD veya eşdeğeri ödenmiş sermaye. Bu miktar şirket kurulana kadar müvekkil hesaplarımızda bloke edilmekte ve kuruluş tamamlandıktan sonra şirketin kendi hesabına aktarılmakta ve serbestçe kullanılmaktadır.

D-Şirkete yabancı uyruklu bir direktör atanması halinde, direktör, bir KKTC bankasından şirketin vergi yükümlülüklerinin teminatı amacıyla 18 ay süreyle geçerli olacak şekilde 40,000 TL'lik bir teminat mektubu sağlamalıdır. Bu banka teminat mektubu KKTC Gelir ve Vergi Dairesi’ne  arz edilerek karşılığında, Şirketler Mukayyitliğine sunulmak üzere "Vergi Teminat Belgesi" alınmaktadır.

ŞİRKET KURULUŞ SÜRECİ

Kuruluş süreci, birkaç alternatifle birlikte bir şirket adı seçerek ve bunları Şirketler Mukayyitliği’ne onay için göndererek başlar. Mukayyitlik, "sakıncalı" olarak değerlendirmediği veya mevcut bir isimle çakışmadığı sürece her ismi onaylar. Daha sonrasında şirketin amaçlarını, kurallarını ve düzenlemelerini belirtilen Ana Sözleşme ve Tüzük hazırlanır. Ana Sözleşme ve Tüzük, her bir hissedar tarafından en az bir şahit huzurunda imzalanmalıdır. Herhangi bir hata ve/veya ihmal sonucunda şirketin faaliyetlerinin ve işlerinin engellenmesi mümkün olduğu için şirket Ana Sözleşme ve Tüzüğü hazırlanırken uzman hukuki tavsiye alınmalıdır ki bu konuda Şirketimiz her türlü hukuki donanıma sahip olup size bu konuda destek olacaktır.. Şirketin, Ana Sözleşmesi’nde belirtilen faaliyetler dışında bir alanda iştigal etmek istemesi halinde, gerekli eklentiler sadece mahkeme emri ile yapılabilmektedir.

Şirket ismi onaylandıktan ve gerekli belgeler hazırlandıktan sonra şirketin kuruluşu için başvuru yapılabilir. Kuruluş sürecini tamamlamak adına gerekli olan belgeler aşağıdaki gibidir:

1.Şirket kuruluş formları

    a.  MŞ 1 – Bir avukattan alınacak kanun gerekliliklerine uygunluk beyanı
    b.  MŞ 2 - Şirketin kayıtlı ofisi
    c.  MŞ 3 - direktörlerin ve sekreterin adı, adresi ve açıklaması

2. Ana Sözleşme ve Tüzük

3. Her bir yabancı hissedar için;

    a..Aslı Şirketler Mukayyitliği tarafından görülmesi kaydıyla pasaport nüshası veya KKTC Konsolosluğu veya Türkiye Elçiliği tarafından veya Apostil mühürü ile tasdiklenmiş pasaport nüshası ile şirket kurmak isteyenler şirketimize başvurabilirler.
    b.    Vatandaşı olunan ülkeden sabıka kaydı belgesi. Belge Türkçe veya İngilizce değilse, Türkçe'ye veya İngilizce'ye tercüme edilmesi ve Apostil şerhiyle doğru tercüme olarak tasdiklenmesi gerekir.
    c.    İkamet belgesi veya adresi kanıtlar güncel fatura.

  4. Her yabancı direktör için Gerekenler:
    a.    KKTC Gelir ve Vergi Dairesi’nden yukarıda belirtildiği gibi bir Vergi Teminat        Belgesi
    b.    Aslı Şirketler Sicili tarafından görülmesi kaydıyla pasaport nüshası veya KKTC Konsolosluğu veya Türkiye Elçiliği tarafından veya Apostil damgasıyla tasdiklenmiş pasaport nüshası;
    c.    Vatandaşı olunan ülkeden sabıka kaydı belgesi. Belge Türkçe veya İngilizce değilse, Türkçe'ye veya İngilizce'ye tercüme edilmesi ve Apostil şerhiyle doğru tercüme olarak tasdiklenmesi gerekir.
    d.    İkamet belgesi veya adresi kanıtlar güncel fatura gerekmektedir.

5.    Bir KKTC bankasından alınan, asgari sermaye olan 100,000 USD' nin yatırıldığı ve şirketin yukarıdaki belirtildiği şekilde kuruluşu tamamlanana kadar bloke halde kalacağını belirten bir bloke yazısı.

 

Şube Şirket:

KKTC’de şube şirket kuruluşunun iki çeşidi var. 

Yabancı Şirketlerin KKTC Şubeleri 

Yerel Şirketlerin Şubeleri 

Yabancı şirketler için süreci yöneten kurum Ekonomi Bakanlığıdır. Bakanlığın onayı belirleyeceği sermaye tutarının ülkeye getirilmesiyle kuruluşu tamamlanıyor. 

 

Serbest Bölge Liman Şirketi:

 

Gazimağusa Serbest Bölge’de yer alan şirket türü Serbest Bölge Liman Şirketi. 

Serbest Liman şirketlerini limited şirketlerden ayıran en önemli özelliği Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve KDV’ye tabi olmamalarıdır. 

Tabi tek şart şirketler faaliyetlerini yurt dışında veya ada içinde sadece serbest liman bölgesi içerisinde yürütmelidir. Aksi halde bu şirket türünü kullanamazsınız. 

Genelde uluslararası nakliye şirketleri ve bilişim firmaları bu şirket türünü tercih ediyor. Türkiye’nin birçok ünlü sunucu ve domain markasının iletişim bilgilerine bakarsanız, KKTC Gazimağusa olarak geçer. İşte onlar vergi avantajını kullanmak için KKTC’de serbest bölge liman şirketi kuranlardandır. Kuzey Kıbrıs vergisiz şirket olarak da nam salan bu şirket modeli, girişimciler tarafından çok sık araştırılıyor. .

 


K.K.T.C DE VERGİLER


KKTC’de gelir vergisi ne kadardır?

 

Çok merak edilen konulardan biri de kurumlar vergisi çıkarıldıktan sonra dağıtılmayan kazançlar üzerinden ödenen vergidir. Kuzey Kıbrıs gelir vergisi oranı yüzde 15’tir. 

 

Kuzey Kıbrıs’ta kurumlar vergisi ne kadardır?

 

KKTC kurumlar vergisi oranı yüzde 10’dur. KKTC’de kurumlar vergisini ödeyen kuruluşlar her yıl gazetelerde sayfalar dolusu yayınlanıyor. Vergi rekortmeni firmalar büyük dikkat çekiyor. 

 

KKTC’de KDV oranı ne kadardır?

 

Kuzey Kıbrıs katma değer vergisi oranı yüzde 16’dır. Fakat bazı sektörler için KDV avantajı vardır.

Şirket kuruluşu öncesi güncel tabloyu sormanızı tavsiye ederiz.